Wat is TCG

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) is een integraal model over ziekte en gezondheid. Er is in het Chinese denken geen onderscheid tussen lichaam en geest. Het zijn twee zijden van een stuk papier, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Qi (onze levensenergie) wordt gezien als achterliggend concept. Stroomt de Qi, dan is men gezond, zowel van lichaam als geest.  

TCG vindt haar oorsprong in een unieke, veelomvattende en systematische theoretische structuur waaronder de theorie van de Yin-Yang, Vijf Elementen, Meridianen, Qi en andere systemen van het menselijk lichaam. Elke behandeling wordt uitgevoerd volgens dit filosofische raamwerk. 

Vijf elementen 

In de natuur verloopt alles in processen die zich steeds in eenzelfde patroon herhalen. Kijk maar naar de repeterende seizoenen. De Chinezen ontdekten dat ieder proces weer te verdelen is in vijf steeds terugkerende fasen. Ze noemden deze fasen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.  

Elk fase (naderhand elementen genoemd) hoort bij een bepaald seizoen: Hout bij het voorjaar, Vuur bij de zomer, Aarde bij de nazomer, Metaal bij de herfst en Water bij de winter. Elk element vertegenwoordigt een andere kwaliteit in de mens, net zoals elk seizoen een andere hoedanigheid betekent voor de gehele natuurlijke wereld. Essentieel bij de theorie van de Vijf Elementen is de opvatting dat als een van de elementen van slag raakt, dit zal leiden tot een zekere onevenwichtigheid. De mens is een deel van de natuur. Een organisch wezen waarin constant cyclische processen plaatsvinden daarom is het niet vreemd dat ook in de mens de vijf elementen een belangrijke rol spelen. 

Bij diagnose van de Vijf Elementen is de vaardigheid van de therapeut om de emotionele aard van de persoon te begrijpen en te beoordelen van cruciaal belang, met name in relatie tot de basisemoties woede, vreugde, piekeren, verdriet en angst. 

Yin Yang 

Dit is een filosofische stroming die is ontstaan in China. Volgens het Taoisme is alles in perfecte harmonie met elkaar, maar verandert het ook de hele tijd. Niks staat stil. Yin en Yang vormen hierin een basisprincipe.  

Een belangrijk element van Yin en Yang is dat ze niet alleen elkaar tegenpolen zijn, maar ook niet zonder elkaar kunnen.  

Ze zijn dus met elkaar verbonden. Yin en Yang gaan echter verder dan de klassieke manier om tegenpolen tegenover elkaar te zetten. Niks kan volledig Yin of volledig Yang zijn. Er zal altijd een klein deel van het één in het ander zitten. 

Deze principes van balans, harmonie, dynamiek en verbondenheid worden allemaal weergegeven in het symbool, officieel Tai Chi genaamd. Yin (het donkere deel) en de Yang (het lichte deel) zijn even groot, en draaien om elkaar heen. In de donkere Yin is een klein stukje lichte Yang te vinden en omgekeerd. 

Meridianen en Qi 

Meridianen 

In de TCG wordt een orgaan niet gedefinieerd via zijn structuur en ligging, maar door zijn functie. Elk van de meridianen, de banen van het Qi, is verbonden met een van de organen. De functionarissen moeten elkaar voortdurend ondersteunen. Acupressuur versterkt het Qi van een meridiaan, zodat die zijn functies ten volle kan uitvoeren en zo eventuele symptomen die zich voordoen kan wegnemen. 

Qi 

Qi is een fundamenteel concept uit de Chinese cultuur, doorgaans gedefinieerd als adem, levenskracht, vitale energie, spirituele energie dat deel uitmaakt van alles wat bestaat. 

Zoals bloed door de bloedvaten stroomt, stroomt Qi door de Qi-vaten, de meridianen. De meridianen verbinden alle delen, organen en functies van het lichaam en geest met elkaar. Via de meridianen behandel je lichaam, geest en emotie in één 

Bij gezonde mensen stroomt de Qi vrij. Elke deel van het lichaam wordt op deze manier gevoed, beschermd, hersteld en versterkt. Als er een tekort aan Qi is of stagneert, verslechterd het functioneren van een orgaan, de geest of emoties. De gezondheid wordt aangetast. Emoties die niet in het lichaam worden ervaren blokkeren de Qi die hierdoor niet meer vrij kan stromen. Het lichaam geeft signalen af. Doen we hier niets mee dan krijg je klachten.  

Beter een gezond lichaam houden dan een ziek lichaam beter maken